Školu Spring Dales Public School založili obyvatelé vesnice Mulbekh před 25 lety. Společně s neziskovkou Brontosauři v Himálajích vytvořili budoucí podobu školy. Nový ekologický kampus pro 350 studentů zajistí moderní vzdělávání s inspirací v Buddhově učení a za finančně dostupných podmínek pro děti všech sociálních vrstev. Brontosauři v Himálajích shánějí 500 Himálajských patronů, aby plán rozvoje dokončili.

Od roku 2012 počet dětí ve škole stoupl ze 80 na 250, děti začaly mít nejlepší studijní výsledky v okrese a na rozvoj školy jsme získali 12 milionů Kč včetně darů od 14. Dalajlámy.

Více o škole

před námi
Aktuální celkový dar získaný pro školu