Účastníci
Alexander, Frederick, Sebastian Salák
Vylézt horu a naučit se na motorce
Vždycky bylo mým snem naučit se na motorce a vylézt nějakou pořádnou horu. Teď mám tu možnost a moc se na to těším ještě, když to může pomoct dobré věci.
Výprava s dětmi
Zvládnout a užít si takovou výpravu s dětmi. Frederick: chci to všechno dokázat. Sebastian: rád bych splnil misi
Josef Jelínek
Dostat se výš
Chci posunout svoje horolezecké limity, dostat se zas o trochu výš a u toho si užít spoustu zábavy a adrenalinu
Nepoložit motorku
S motorkou ani raftem nemám příliš zkušeností, tak pro mě bude hlavní výzvou přežít první dvě výzvy
Veronika Jandusová
Zážitek na celý život
Těším se na poznání nového kraje a kultury a zároveň doufám, že se celá Himalájská výzva stane zážitkem na celý život. Zároveň očekávám, že se naší partě podaří předat co největší dar škole v Mulbekhu a inspirujeme další lidi k dobré věci.
Překonání svých limitů
Mou výzvou je opustit komfortní zónu a překonat jak fyzické, tak psychické limity. Doufám, že se mi podaří zdolat všechny tři výzvy a že nezklamu ty, kteří ve mě věří a podporují mě.
M+Z Vojáčkovi
Konečně z evropských hor do Himálaje
Do dnešního dne jsme zatím "drtili" pouze domácí a alpské kopce. Odskočit si do Himalájských velehor, to jsou jen samá očekávání. Prožít atmosféru velehor, zažít místní kulturu a nechat se ovlivnit krajem, kde se pohybuje Dalajláma. A ještě taková cesta umocněná o charitativní rozměr, to je příslib, zatím pro nás nejsilnějšího zážitku.
Kamínek z Krušných hor na šestitisícovk
Jednoznačně největší výzvou pro nás bude závěrečný trek zakončený výstupem na šestitisícovku. S velkou pokorou budeme překonávat všechny nástrahy výstupu a doufat, že nás hora nechá pohlédnout ze svého vrcholu. Soukromou výzvou pro nás bude vynést na vrchol kamínek z Krušných hor, ze Stříbrné kde bydlíme a připravujeme se....
Iveta Čechová
Mimo komfort a civilizaci
Kde jinde, než v Indii bude možné vystoupit z komfortní zóny, zaměstnat hlavu a tělo jinak než obvykle a odpočinout si tak od všedního života v civilizaci. Těším se, že poznám novou partu lidí, užijeme si zábavu a budeme společně řešit vše, co nás při cestě potká.
Překonat strach sportovních i kulturních výzev
Himalájská výzva pro mě znamená nejen překonat strach z motorek, z divoké vody, z nadmořské výšky. Ale budu se muset vypořádat s tím, že bude nutné slevit z hygienických nároků, potkávat volně pobíhající psy a přežívat všechny další indické nástrahy, které si zatím nejspíš ani nedovedu představit.
Barbora Budíková
Nezapomenutelné momenty
Zažít nezapomenutelné momenty v krásném prostředí Himalájí a přitom podpořit dobrou věc.
Limity těla a mysli
Pokusit se překonat limity těla i mysli a zvládnout co nejvíce výzev.
Ondřej Váně
Životní dobrodružství
Poznat místní kulturu, přírodu, zažít nová dobrodružství při zdolávání všech výzev, a tím přispět na rozvoj vzdělání v Mulbekhu.
Kdo se bojí, nesmí do lesa
Naučit se řadit na motorce a hned ujet 180 km k ledovcovému jezeru, ale jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Tak hurá do toho.
Zbyněk Černý
Zažít Tibet jinak
Zažít Malý Tibet... a zažít ho jinak.
Poprat se s ním
Výzva bude se s tím Malým Tibetem poprat :)
Tomáš Palla
POZNÁNÍ
Těším se na to, že poznám novou partu lidí v úžasných kulisách Himalájí při nestandardních a často nových situacích a možná se dozvím i něco nového sám o sobě.
ODLOUČENÍ
Zvládnout tu (sice krátkou) dobu bez mé ženy a dětí a aby to oni zvládli v pohodě beze mě.
Fernando Justus
Poznání Indie
I am excited to see the work of Brontosauri, to experience the local culture, explore the incredible natural phenomena of northern India and to have an unforgettable trip with amazing people./ Těším se, že uvidím činnost Brontosaurů v akci, poznám místní kulturu, prozkoumám neuvěřitelné přírodní úkazy severní Indie a zažiji nezapomenutelnou cestu s úžasnými lidmi.
Posunout fyzické a psychické limity
For this trip, there are two main challenges for me. On one hand overcoming the language barrier, being the only non-Czech speaker on the trip. On the other hand, push my physical and mental limits during the “Challenges”./ Na této cestě mě čekají dvě hlavní výzvy. Zaprvé, sblížit se se skupinou, protože jsem jediný česky nemluvící účastník zájezdu. Za druhé, posunout své fyzické a psychické limity během "výzev".
Milan Ponert
Spojení příjemného s užitečným.
Posunout si hranice, zažít ne zcela běžné věci v úžasném prostředí Himalájí se skvělou partou a k tomu aspoň trochu pomoci dobré věci.
Respekt
Když to půjde dobře, tak se poprvé dostat nad 6000 mnm. Motorky se nebojím (tak snad to nakonec nebude moje největší výzva :-) ), ale z raftu na Indus River a z výstupu na Kang Yatze mám respekt.