Kontakt

Jiří Sázel
Předseda Brotosaurů v Himálajích
Vedoucí cesty v Malém Tibetu
Predseda@brontosaurivhimalajich.cz
+ 420 603 534 730
Sára Kalodová
Aktualizace webu

sara.kalodova@seznam.cz
+ 420 606 542 866